U biskupskom Ordinarijatu u Sremskoj Mitrovici u utorak, 8. avgusta, održan je sastanak delegacije DSHV, koju je predvodio zamenik predsednika Goran Kaurić, sa sremskim biskupom koadjutorom mons. Fabijanom Svalinom i njegovim saradnici, generalnim vikarom mons. Josipom Ivešićem i kancelarom Tomislavom Lasićem.

U delegaciji stranke bili su potpredsednica za Srijem Ankica Jukić-Mandić, sekretar stranke Mladen Petreš i predsednik Mesnog odbora Novi Sad-Petrovaradin Goran Krnčević. Biskup je upoznao prisutne sa štetom koja je nastala nakon nedavnih elementarnih nepogoda koje su zahvatile veliki broj crkava, župskih domova i druge imovine na području Sremske biskupije. Razgovarano je i o drugim izazovima sa kojima se susreću vjernici u Sremu, kao i o prioritetima i projektima Biskupije, poput obnove biskupijskog svetišta u Tekijama. Razgovarano je i o najboljim načinima saradnje za dobrobit hrvatske zajednice u Sremu. Učesnici sastanka su se složili da je uz podršku i zajedničko delovanje moguće rešiti probleme.