Primivši jutros oko tri stotine mladih hodočasnika iz Belgije, Papa ih je ohrabrio da u ovom mračnom trenutku planete svedoče o lepoti ljubavi, zajedničkog života, bratstva i solidarnosti.

Velikodušnost, radost, volja da se izgradi drugačiji svet, prožet vrednostima bratstva, mira, pomirenja, dok je svet suočen sa potpuno suprotnom, sa ratom, koji uništava živote. Mladi ljudi imaju ove osobine i Crkvi su potrebni.

Ambasadori mira

Ovo je jutros posebno istakao papa Franja, i ponovo izrazio zabrinutost zbog međunarodne situacije. Kao što dobro znate, prolazimo kroz teška vremena za čovečanstvo koje je u velikoj opasnosti. Istina je; mi smo u ozbiljnoj opasnosti. Zato vam kažem: budite mirotvorci oko sebe i u sebi; ambasadori mira, kako bi svet ponovo otkrio lepotu ljubavi, zajedničkog života, bratstva i solidarnosti.

Hrabra vera u sekularizovani svet

Rimski biskup je izrazio veliko divljenje zbog hrabrosti vere, posvećenosti i hrišćanskog svedočenja koje mladi daju u svetu koji se sve više sekularizuje. Lepo je videti mlade ljude vaših godina – primetio je – spremne da se posvete projektima evangelizacije i žive Hristovu poruku usred svakodnevnih briga.

Ne superheroji, već pravi i slobodni ljudi

Strah, teškoće, rane, suočavanje sa sopstvenim granicama, krize, sve to može da se pojavi na putu. Nemojte se plašiti da ponizno prihvatite svoju krhkost, svoju slabost – ohrabrio ih je Papa, podstičući ih da izgrade čvrst odnos sa Hristom. On je veran prijatelj koji nikoga ne razočara – dodao je on. Susret sa Isusom vam omogućava da imate novi pogled na situacije, pronađete odgovore na svoja pitanja, otkrijete da ste sposobni da preuzmete odgovornosti, da nastavite dalje u životu i ojačate svoju veru kroz dijalog o svojim uverenjima. Ne morate biti superheroji, već pošteni, pravi i slobodni ljudi.

„Ne“ licu kao na pogrebnom bdenju

Podstičući žeđ za pravom i autentičnom Crkvom, papa Franja je podstakao mlade da se zapitaju o prinosu koji svako može dati za živo i zarazno svedočenje vere. Stoga podstičem svakog od vas da sebi postavi ovo pitanje: šta ja lično donosim da se približimo tom cilju? Šta je moja ponuda u svrhu radosne hrišćanske zajednice? Uvek mora biti radosti, jer hrišćani sa licem kao na pogrebnom bdenju ne funkcionišu, nisu hrišćani – rekao je on i dodao – Ako si hrišćanin, imaćeš radost.

U dijalogu sa starima

Povodom predstojećeg Svetskog dana mladih 2023. u Portugalu, papa Franja je ohrabrio prisutne da neguju bliskost sa svim mladim ljudima, posebno onima koji žive u nesigurnim uslovima, sa mladim migrantima i izbeglicama, sa mladim ljudima sa ulice, ne zaboravljajući druge, posebno oni koji žive u samoći i tuzi. Međutim, važno je i voditi dijalog sa generacijama koje su nam prethodile. Dozvolite sebi da budete prosvetljeni savetima i svedočenjem starijih; tamo gde mladi razgovaraju sa starijima postoji budućnost. Upravo odrastanjem u dijalogu sa starijim ljudima možemo formirati čvrstu ličnost za svakodnevne borbe; osim toga, oni nam prenose svoju veru i svoja verska uverenja.

Prijateljstvo sa Isusom je neophodno

Mlade čekaju veliki izazovi. Papa ih je zato ohrabrio da ne budu obeshrabreni, da ne veruju da nisu dorasli izazovima koji su pred njima, da se ne osećaju razoružano i nemoćno. Ne bojte se! Budite kreativni, maštoviti; podignite pogled da se suočite sa životnim izazovima! Nemojte se nikada umoriti od toga da budete nosioci jevanđelja gde god da krenete. Znam da ste velikodušni, puni entuzijazma, spremni da osvojite svet. Ne dozvolite da vas ometaju banalne stvari u životu, kojih ima mnogo. Usredsredite se na ono što je suštinsko, ono što proizilazi iz prijateljstva sa Isusom Hristom – poručio je na kraju papa Franja.

VN