Papa Franja primio je u audijenciju kod Svete Stolice nove ambasadore Kuvajta, Novog Zelanda, Malavija, Gvineje, Švedske i Čada i ponovo naglasio da diplomatski rad, pored pokušaja sprečavanja i rešavanja sukoba, treba da ojača i miran suživot i ljudski razvoja naroda.

Reč je o strpljivom i plemenitom radu koji, međutim, mora da promeni načine i pristupe, jer raketno oružje i tenkovi koji su ponovo doneli vatru i krv u previše delova sveta zahtevaju hitnu rekonfiguraciju multilateralne diplomatije – ovo je jasna poruka pape Franje onima koji su posvećeni pregovorima na međunarodnom nivou. To je učinio tako što je primio šest novih ambasadora pri Svetoj Stolici, iz Kuvajta, Novog Zelanda, Malavija, Gvineje, Švedske i Čada.

Diplomatija u cilju razvoja

U svetlu globalnog obima tekućih sukoba – primetio je papa Franja – međunarodna zajednica mora da se suoči, mirnim sredstvima diplomatije, sa izazovom pronalaženja sveobuhvatnih rešenja za velike nepravde koje su često njihov uzrok. Shodno tome, Sveti Otac je nastavio citirajući apostolsku pobudnicu Laudate Deum i naglasio da multilateralna diplomatija treba da teži da pruži konkretne odgovore na nastajuće probleme i osmisli globalne mehanizme koji će moći da se izbore sa tekućim ekološkim, zdravstvenim, kulturnim i društvenim promenama.

Plemeniti i strpljivi diplomatski rad kojem se posvećujete ne mora imati za cilj samo sprečavanje i rešavanje sukoba, već i jačanje mirne koegzistencije i humanog razvoja naroda, podržavanje poštovanja ljudskog dostojanstva, zaštitu neotuđivih prava svakog muškarca, žene i deteta, i promovisanje modela potpunog ekonomskog i humanog razvoja.

„Vrt“ budućnosti

U okviru faktora koji se moraju uzeti u obzir u diplomatskom radu, Papa uključuje i upravljanje klimatskim promenama, temu njegovog nedavnog govora na tekućoj konferenciji COP28 u Dubaiju, koju je pročitao njegov izaslanik, državni sekretar kardinal Pjetro Parolin. Rimski biskup je još jednom istakao nadu da će ovaj susret biti istorijski korak napred u mudrom i dalekovidom odgovoru na ove jasne i prisutne pretnje opštem dobru.

Budućnost svih nas zavisi od sadašnjosti koju biramo. Molimo se za vođe naroda da se ujedine u sprovođenju konkretnih mera koje će nam omogućiti da budućim generacijama predamo svet sličniji plodnom vrtu koju nam je Stvoritelj poverio da čuvamo i upravljamo.