Veće kardinala održalo je sednicu 4. i 5. decembra u Domu Svete Marte. Učestvovali su papa Franja, kardinali koji su članovi Veća i sekretar, javlja pres služba Svete Stolice.

U fokusu razmatranja Veća bila je uloga žene u Crkvi, navodi se u saopštenju. Svojim obraćanjem doprinela je s. Linde Poher, sestra reda Marije Pomoćnice, profesorke hristologije i mariologije na Papskom fakultetu za obrazovne nauke Auksilium u Rimu; Lucia Vantini, profesor fundamentalne teologije, filozofije religije i filozofije znanja na Institutu religijskih nauka u Veroni; profesorka filozofske i teološke antropologije na Studiji San Zeno u Veroni i profesorka filozofije dijaloga na Institutu za ekumenske studije San Bernardino u Veneciji, i vlč. Luka Kastiljoni, sveštenik Milanske biskupije i profesor fundamentalne teologije u milanskoj bogosloviji.

Članovi Veća su se složili da je potrebno osluškivati ženski aspekt Crkve kako bi procesi razmišljanja i odlučivanja imali koristi od nezamenljivog doprinosa žena.

Razgovarano je i o aktuelnoj društvenoj, političkoj i crkvenoj situaciji u različitim regionima iz kojih dolaze članovi Veća, sa posebnim osvrtom na aktuelni sukob u Ukrajini i ozbiljnu situaciju u Svetoj zemlji, kao i na rad Konferencije država Stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (COP28) koja je u toku u Dubaiju.

Kardinal Šon O’Meli izneo je različite predloge za organizaciju skupštine biskupskih konferencija pet godina nakon sastanka o sprečavanju zlostavljanja maloletnih i ugroženih lica u februaru 2019. godine, o kojima su potom raspravljali članovi Veća.

Konačno, sastanak je pružio priliku da se razgovara o 16. redovnoj generalnoj skupštini Biskupske sinoda i da se nastavi razmatranje primene duha, principa i kriterijuma Apostolske konstitucije Praedicate evangelium u biskupijskim kurijama.

Naredna sednica će biti u februaru 2024.