Papa Franja uputio je poruku učesnicima Svetskog foruma o hrani (VFF), koji se održava u sedištu Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) u Rimu i onlajn, od 17. do 21. oktobra, o temi „Zdrava ishrana, zdrava planeta“, a kojem prisustvuju mladi ljudi, političari, naučnici, ekonomisti i mala i velika preduzeća iz celog sveta. Prepoznajmo centralnu ulogu ličnosti i verujmo u bratstvo; samo tako nećemo dati ljudima „hranu za jelo“ već ćemo dati „sebe u službu drugih“

U ovom periodu međusobno povezanih kriza, Hristova poruka nas poziva, čak i one koji ne veruju, ne samo da damo hranu, već da damo sebe u službi drugih, prepoznajući i garantujući centralno mesto ljudske ličnosti. To je prioritet koji se može sačuvati samo ako ponovo verujemo u bratstvo i solidarnost koji treba da inspirišu odnose među ljudima i između čitavih naroda – centralne su misli poruke koju je papa Franja uputio generalnom direktoru za hranu i poljoprivredu Organizacije Ujedinjenih nacija (FAO), Ku Dongiu.

Hrana, znaci Božje dobrote i plodovi zemlje

Podsećajući da je hrana veoma neophodna za ljudski život; u stvari, učestvuje u njegovoj svetosti i ne može se smatrati bilo kakvom robom, istakao je Papa da je hrana konkretan znak Stvoriteljeve dobrote i plodova zemlje. Prisetio se učenja baka i deka i poštovanja hleba: ljubili su ga kada su ga donosili na sto – rekao je – i nisu dopustili ni jednu mrvicu da propadne. Sam Hristos je u Evharistiji postao živi hleb za život sveta – istakao je i objasnio – Međutim, poštovanje hrane i davanje njoj prvog mesta u ljudskom životu biće moguće samo ako nas ne zanima samo njena proizvodnja, dostupnost i pristup , kao i tehničke mere poljoprivrednog prometa, nego ako postanemo svesni da je to dar Božiji čiji smo mi samo upravitelji.

Pažnja prema ljudskom biću i potrebama onih koji nemaju ništa

Naša glavna briga treba da bude usmerena na čoveka kao takvog, vodeći računa o njegovom integritetu i vodeći računa o njegovim stvarnim potrebama, posebno onima koji nemaju osnovna sredstva za preživljavanje – naglasio je papa Franja i završio poruku poverivši Bogu plodove tog sastanka u cilju umnožavanja inicijativa i odluka koje imaju za cilj da doprinesu dobru i budućnosti čitavog čovečanstva.