Stara anegdota govori kako je posetilac u malom selu u brdima zaustavio starijeg seljanina i upitao ga da li se tu rodio veliki čovek. Seljanin je mirno odgovorio: „Neće biti. Ovde se svi rađaju mali“.

Dragi prijatelji, i Bog voli da otkriva svoju veličinu u malom i beznačajnom. Evo, danas slavimo praznik Rođenja Blažene Djevice Marije. O Marijinoj beznačajnosti i malenosti u očima ovoga sveta već u današnjem prvom čitanju govori prorok Mihej:

A ti, Betleheme Efrato,

najmanji među kneževstvima Judinim,

iz tebe će mi izaći

onaj koji će vladati Izraelom.

Ove reči se, istina, odnose pre svega na Hrista Gospoda, ali svakako i na njegovu majku. Marija se u očima savremenika nije ni po čemu izdvajala. Živela je u Nazaretu, malom mestu koje se ni jednom ne pominje u Starom zavetu, živela je u provinciji Galileji, o kojoj se često govorilo sa podsmehom i prezirom. Štaviše, kako prenosi današnje Jevanđelje, i njen verenik Josip je na trenutak posumnjao u njenu čednost kada je saznao da je trudna. Živela je kao majka i domaćica. Niko od njenih savremenika nije u njoj mogao prepoznati Najveću od svih žena, onu koja se jedina mogla pohvaliti titulom Bogorodice.

Danas je važno posmatrati Blaženu Djevicu Mariju u ovom svetlu. Danas smo, naime, pod velikim uticajem sredstava javne komunikacije i pod pritiskom potrošačkog mentaliteta, pa se nekako čini da je jedino važno biti viđen, primećen, biti važan kupovinom ovoga ili onoga. Zmaj današnjeg potrošačkog i senzacionalističkog društva nikada nije sit novih proizvoda, novih zadovoljstava, novih spektakla i događaja.

I pored svega toga, mi vernici želimo da se ugledamo na Blaženu Djevicu Mariju. Zato nam je izuzetno važna nenametljiva uloga žene, majke, domaćice. Zato nam je od velike vrednosti ljubazan osmeh zaposlenog, jednostavna spremnost da se pomogne komšiji i potrebitima, svaka lepa i dobronamerna reč. Za nas je izuzetno važno da strpljivo obavljamo svoje uobičajene dužnosti i prihvatamo svoje nevolje. Za nas je božansko delo oprostiti i pokazati ljubav svakom čoveku. A sve su to skrivena dela o kojima niko ne piše i ne govori. Gospod nas uči da su jedino dostojna dela ona učinjena iz ljubavi, posebno ako su skrivena i nenametljiva. O tome svedoči današnji praznik: iz neznatnog Nazareta, iz prezrene Galileje, iznikao je neznatan cvetić, koji je svojim mirisom i lepotom kasnije prevazišao sve stvoreno.

Neka nam Gospod podari danas, zagovorom Blažene Djevice Marije, mudrosti, snage i istrajnosti da nenametljivo, radosno i sa prostotom srca vršimo svoje dužnosti i pokazujemo ljubav prema bližnjima, počevši od porodice, a potom sve šire i dalje, prema svakom čoveku.

Preuzeto sa Vjera i djela