Prvo čitanje:

Dj 7,55-60

Vidim Sina Čovječjega zdesna Bogu.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane:

Stjepan, pun Duha Svetoga, uprije pogled

u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši

i navališe jednodušno na njega.

Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovahu. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića

koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao:

»Gospodine Isuse, primi duh moj!«

Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!«

Kada to reče, usnu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 97,1-2b.6-7c.9

Pripjev:

Gospodin kraljuje, Svevišnji –
– nad svom zemljom.

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek se vesele otoci mnogi;
pravda i pravo
temelj su prijestolja njegova.

Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
svi narodi gledaju mu slavu.
Poklonite mu se, svi bozi!

Jer ti si, Gospodine, Svevišnji –
– nad svom zemljom,
visoko, visoko nad bozima svima.

Drugo čitanje:

Otk 22,12-14.16-17.20

Dođi, Gospodine Isuse!

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, čuh glas koji mi govoraše:

»Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu!

Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak! Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života

i na vrata će smjeti u grad!«

»Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica.«

I Duh i Zaručnica govore: »Dođi!«

I tko ovo čuje, neka rekne: »Dođi!«

Tko je žedan, neka dođe; tko hoće,

neka zahvati vode života zabadava!

Svjedok za sve ovo govori:

»Da, dolazim ubrzo!«

Amen! Dođi, Gospodine Isuse!

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Iv 17,20-26

Neka budu savršeno jedno!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:

Isus podiže oči k nebu i pomoli se:

»Oče sveti, ne molim samo za ove

nego i za one koji će na njihovu riječ

vjerovati u mene: da svi budu jedno

kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi,

neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao

meni ja dadoh njima: da budu jedno

kao što smo mi jedno – ja u njima

i ti u meni, da tako budu savršeno jedno

da svijet upozna da si me ti poslao

i ljubio njih kao što si mene ljubio.

Oče, hoću da i oni koje si mi dao

budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.

Oče pravedni, svijet te nije upoznao,

ja te upoznah; a i ovi upoznaše

da si me ti poslao. I njima sam očitovao

tvoje ime, i još ću očitovati,

da ljubav kojom si ti mene ljubio

bude u njima – i ja u njima.«

Riječ Gospodnja.