Prvo čitanje:

2Kr 2, 1.6-14

Gle: ognjena kola, i Ilija uziđe na nebo.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima

Evo što se dogodilo kad je Gospodin uznio Iliju na nebo u vihoru: Ilija i Elizej pošli iz Gilgala. Kad su došli u Jerihon, Ilija reče Elizeju: »De, ostani ovdje, jer me Gospodin šalje do Jordana.« Ali on odgovori: »Života mi Gospodnjega i tvoga: ja te neću ostaviti!« I tako pođoše obojica.

I pedeset proročkih sinova pođe i zaustavi se podalje, dok su se njih dvojica zadržala kod Jordana. Tada Ilija uze svoj ogrtač, smota ga i udari po vodi, a voda se razdijeli na dvije strane. I obojica prijeđoše po suhu. A kad prijeđoše, Ilija će Elizeju: »Traži što da ti još učinim prije nego što budem uznesen ispred tebe?« A Elizej odgovori: »Neka mi u dio padne obilje tvoga duha!« Ilija odgovori: »Mnogo tražiš: ako me budeš vidio kad budem uznesen ispred tebe, bit će ti tako; ako pak ne budeš vidio, neće ti biti.« I dok su tako išli i razgovarali se, gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih, i Ilija u vihoru uziđe na nebo. Elizej je gledao i vikao: »Oče moj, oče moj! Kola Izraelova i konjanici njegovi!« I više ga nije vidio. Uze tada svoje haljine i razdera ih na dvoje. I podiže Ilijin plašt, koji bijaše pao s njega, te se vrati i zaustavi se na obali Jordana.

Uze onda Ilijin plašt i udari po vodi govoreći: »Gdje je Gospodin, Bog Ilijin?« I kad udari po vodi, ona se razdijeli na dvije strane, i Elizej prijeđe.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 31, 20- 21.24

Pripjev:

Budite jaka srca svi koji se u Gospodina uzdate!

O, kako je velika, Gospodine, tvoja dobrota,
koju čuvaš za one koji te se boje,
koju iskazuješ onima što se tebi utječu
na očigled sinovima čovječjim.

Zaklanjaš ih štitom lica svoga
od zavjera ljudskih;
u šatoru svom ih skrivaš
od jezika svadljivih.

Ljubite Gospodina, svi sveti njegovi:
čuva Gospodin svoje vjernike,
a obilno vraća onima
koji postupaju oholo.

Evanđelje:

Mt 6, 1-6. 16-18

Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima

da vas oni vide.

Inače, nema vam plaće

u vašeg Oca koji je na nebesima.

Kada dakle dijeliš milostinju,

ne trubi pred sobom,

kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri

da bi ih ljudi hvalili.

Zaista, kažem vam,

primili su svoju plaću.

Ti naprotiv, kada daješ milostinju

— neka ti ne zna ljevica što čini desnica,

da tvoja milostinja bude u skrovitosti.

I Otac tvoj,

koji vidi u skrovitosti,

uzvratit će ti.

Tako i kad molite,

ne budite kao licemjeri.

Vole moliti

stojeći u sinagogama i na raskršću ulica

da se pokažu ljudima.

Zaista, kažem vam,

primili su svoju plaću.

Ti naprotiv, kad moliš,

uđi u svoju sobu,

zatvori vrata

i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti.

I Otac tvoj,

koji vidi u skrovitosti,

uzvratit će ti.

I kad postite,

ne budite smrknuti kao licemjeri.

Izobličuju lica

da pokažu ljudima kako poste.

Zaista, kažem vam,

primili su svoju plaću.

Ti naprotiv, kad postiš,

pomaži glavu

i umij lice

da ne zapaze ljudi kako postiš,

nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti.

I Otac tvoj,

koji vidi u skrovitosti,

uzvratit će ti.«

Riječ Gospodnja.