Prvo čitanje:

Jr 15, 10.16-21

Zašto je bol moja bez prebola? Ako se vratiš, opet ćeš mi služiti.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Jao meni, majko, što si me rodila,

da svađam se i prepirem sa svom zemljom.

Nikom ne uzajmih,

ni od koga zajma ne uzeh,

a ipak svi me proklinju.

Kad mi dođoše riječi tvoje, ja sam ih gutao:

riječi tvoje ushitiše

i obradovaše srce moje.

Jer sam se tvojim zvao imenom,

Gospodine, Bože nad Vojskama.

Nikad sjedio nisam u društvu veseljaka

da se razveselim.

Pod težinom ruke tvoje samotan živim,

jer ti me jarošću prože.

Zašto je bol moja bez prebola?

Zašto je rana moja neiscjeljiva

i nikako da zaraste?

Ah! Hoćeš li meni biti kao potok nestalan,

vodama nepostojan?

Zato ovako govori Gospodin:

Ako se vratiš,

pustit ću te da mi opet služiš;

ako odvojiš dragocjeno od bezvrijedna,

bit ćeš usta moja.

Oni će se okretati k tebi,

al’ ti se ne okreći k njima!

Učinit ću od tebe za ovaj narod

zid od mjedi, neosvojiv.

Borit će se protiv tebe,

al’ te neće nadvladati

jer ja sam s tobom,

da te spasim i izbavim —

riječ je Gospodnja.

Izbavit ću te iz ruku zlikovaca

i otkupiti iz ruku silnika.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 59, 2-5a.10-11.17-18

Pripjev:

Bog mi je sklonište u dan nevolje!

Izbavi me od dušmana, Bože moj,
zaštiti me od mojih protivnika!
Izbavi me od bezakonikâ,
od krvolokâ spasi me!

Jer evo: dušu moju vrebaju,
na me ustadoše silnici.
Nema na meni krivnje, Gospodine, ni grijeha:
bez moje krivnje na me nasrću.

Jakosti moja, gledat ću na te,
jer ti si, Bože, zaštita moja,
Bog moj, milosrđe moje.
Bog neka mi pohiti u susret,
nek me razveseli nad dušmanima mojim!

Ja ću opjevati silu tvoju
i klicat ću jutrom milosrđu tvome,
jer mi ti postade utočište,
i sklonište u dan nevolje.

Jakosti moja, tebi ću pjevati,
jer ti si, Bože, zaštita moja,
Bog moj, milosrđe moje.

Evanđelje:

Mt 13, 44-46

Proda sve što ima i kupi onu njivu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.«

»Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.« Riječ Gospodnja.