Papa Celestin je prvi od pet papa koje su zvali tim imenom i jedan od dvojice svetih Celestinskih papa. Kao Hristov namesnik bio je vrlo energičan i aktivan. Borio se protiv raznih jeretičkih učenja Posebne zasluge stekao je i u građevinarstvu. Iako je papa Celestin I umro 27. jula 432. godine, rimski martirolog ga spominje do danas. Papa Celestin je prvi od pet papa koji su nazvani tim imenom i jedan od dvojice svetih Celestinskih papa. Na čelu Crkve nasledio je Bonifacija I, koji je umro 4. septembra 422. godine, a Celestine je izabran za papu šest dana kasnije. Crkvom je vladao deceniju. Bila je ispunjena velikim aktivnostima, posebno borbom za pravuveru, ali i za izgradnju. Celestine je obnovio baziliku koja se sada zove Santa Maria in Trastevere, bogatu prelepim mozaicima. Iako je Rim bogat umetnošću, ova bazilika se ističe lepotom. Oštećen je tokom Alarikove pljačke 410. godine, ali ga je papa Celestin obnovio i učinio još lepšim. Drevna bazilika sv.Sabine na Aventunu sagrađena je u njegovo vreme , a novac za izgradnju obezbedio je bogati sveštenik Petar iz Ilirika. U njemu svake godine na Pepelnicu započinje velikoposno doba, redovno u prisustvu pape. Za vreme Celestinove uprave Crkvom, III. generalni sabor u Efesu, koji je osudio Nestorijevo učenje i proglasio Majku Božiju Bogorodicom. Velika Celestinova zasluga je što je 431. poslao igumana Paladija u Irsku da tamo propoveda Jevanđelje, a dve godine ranije poslao je episkopa Hermana u Britaniju da se bori protiv Pelagijevog učenja. Pisao je episkopima Ilirika 424. godine, braneći biskupa Apolonija Feliksa i prava papskog vikarijata u Solunu. U vreme njegovog pontifikata podignut je mauzolej na Priscilinom groblju u blizini bazilike Sv.Silvestra- Zidovi mauzoleja bili su ukrašene slikama Efeškog sabora. Celestin je prvi put sahranjen u tom mauzoleju, ali ga je papa Paskal I preneo 817. godine u baziliku sv. Praksede. Neke od njegovih moštiju takođe se poštuju u katedrali u Mantovi i u crkvi Sv. Stjepana u Bolonji.

HKM