Danas proslavljamo svete apostole Filipa i Jakova.

Filip je rođen u Betsaidi u Galileji. Možda je bio učenik Ivana Krstitelja. Sinoptici i Dela apostolska navode ga na popisu apostola. Spominje se i u Ivanovom jevanđelju. Sam Isus ga je pozvao za apostola, on je Hristu doveo Natanaela. Bio je prisutan kod čuda umnožavanja hlebova, gde s Hristom ulazi u kratakdijalog, a helenistički jevreji iz Betsaide upravo su preko njega došli do Isusa. Pre muke pitao je Isusa da im pokaže Oca. Posle se u Svetom pismu spominje samo kao jedan od apostola koji su u Gornjoj sobi čekali Duha Svetoga. Prema tradiciji posle je propovedao u Grčkoj pa je naglavačke razapet na krstu u Hijerapolisu za vreme  cara Doicijana. Sveti Jakov Mlađi, autor je prve katoličke poslanice, bio je sin Alfeja Kleofina. Njegova majka Marija je bila sestra ili bliska rođaka Blažene Device Marije, pa se zbog toga Jakov prema jevrejskom običaju ponekad naziva I bratom Gospodinovim. Jakov je imao istaknutu ulogu u prvoj hrišćanskoj zajednici u Jeruzalemu. Sveti Pavao ga navodi kao svedoka uskrsnuća, stub Crkve i konsultuje ga o Jevanđelju. Po predanju, Jakov je bio prvi jeruzalemski biskup. Bio je mučen 62. godine. Smatra se da je napisao poslanicu koja nosi njegovo ime. Sama analiza poslanice pokazuje da ju je napiso Jevrejin koji je dobro poznavao Zakon, a u isto vreme bio je istinski poučen u Hristovom nauku. Naučnici se i dalje svađaju  oko toga kada je poslanica možda nastala, ali većina se slaže da je nastala šezdesetih godina

HKM