Crkva se danas seća svetih mučenika Marcelina i Petra koji su za Hrista svedočili za vreme  Dioklecijanovog progon hrišćana, oko 303. godine. Bili su rimski građani i klerici rimske crkve. Marcelin je bio sveštenik, a Petar egzorcista. Bliski saradnici u objavljivanju Radosne vesti. Njihov grob se nalazi na starom rimskom groblju na Labikanskom putu. Tu je car Konstantin podigao baziliku, a pored nje mauzolej za njegovu majku Jelenu. Najstariji zapis o mučeničkoj smrti ova dva svedoka potiče od pape Damaza. On svedoči da je opis njihovog mučeništva čuo kao dečak iz usta samog dželata. Ubijeni su u šumi, a morali su sami sebi da iskopaju grob u koji su bili sahranjeni dok ih pobožna gospođa Lucila nije d prebacila na drugo mesto. Nasuprot današnjeg koledža Antonianum u Rimu, nalazi se još jedna bazilika posvećena svetim Marcelinu i Petru, a podignuta je 595. godine. Njihova imena se pominju u prvoj euharistijskoj molitvi. Njima su posvećene mnoge parohije i crkve.