ČETVRTAK

Psaltir III. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

    Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
        svijet i svi koji na njemu žive.
    On ga na morima utemelji *
        i na rijekama učvrsti.

    Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
        tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
    Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
        duša mu se ne predaje ispraznosti, *
        i ne kune se varavo.
    On blagoslov prima od Gospodina *
        i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
    Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
        koji traže lice Boga Jakovljeva.

    »Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin silan i junačan, *
        Gospodin silan u boju!«

    »Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin nad Vojskama – *
        on je Kralj slave!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

HIMAN

Blagdan sveti svetkujemo
Isusova uzašašća:
Krist Gospodin slavan evo,
Zdesna Ocu svijetom vlada.

Kleti dušman svega svijeta,
Stara zmija, svladan leži.
Sari Adam što poruši
Adam novi sad obnavlja.

Sjajan oblak njega sakri
Vidu željnih učenika,
Ali čvrsta vjera živa
Nazočna ga svuda gleda.

Njega ljubav s nama sveza,
Naše boli srcem ćuti:
Zdesna Ocu na nas misli
I pred Ocem za nas moli.

Hvalu dajmo Kristu Spasu!
Uzašašće proslavljajmo!
S njime mi smo uzdignuti-
Nebo nam je domovina.

Kriste Bože, budi svima-
Nebu, zemlji na veselje!
S njima gore slavlje slaviš,
Suputnik si ovdje s nama.

Srcem cijeli slavimo te,
Kriste slavni pobjedniče!
S tobom slava Ocu tvome,
S tobom slava Duhu Svetom. Amen

PSALMODIJA

Ps 87 (86). Jeruzalem – majka svih naroda

Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je: on je majka naša (Gal 4, 26).

Ant. 1. Pjevat ćemo igrajući kolo: Svi su izvori moji u tebi, grade Božji, aleluja.    Zdanje svoje na svetim gorama *
        ljubi Gospodin;
    draža su mu vrata sionska *
        nego svi šatori Jakovljevi.

    Divote se govore o tebi, *
        grade Božji!
    »Evo, Rahab i Babilon brojit ću *
        k onima što me štuju;
    Filisteja i Tir i narod etiopski – *
        i oni su rođeni ondje.«
    O Sionu se govori: †
        »Ovaj i onaj u njemu je rođen! *
        Svevišnji ga utemelji!«

    Gospodin će zapisati u knjigu naroda: *
        »Ovi su rođeni ondje.«
    I pjevat će igrajuai kolo: *
        »Svi su izvori moji u tebi!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Pjevat ćemo igrajući kolo: Svi su izvori moji u tebi, grade Božji, aleluja.Hvalospjev (Iz 40, 10-17). Dobri pastir: uzvišeni i premudri Bog

Dolazim ubrzo i plaća je moja sa mnom (Otk 22, 12).

Ant. 2. Kao pastir skupit će janjce i nosit ih u svom naručju, aleluja.    Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, *
        mišicom svojom vlada!
    Evo s njim naplata njegova, *
        a ispred njega njegova nagrada.
    Kao pastir pase stado svoje, *
        u ruke uzima jaganjce,
    nosi ih u svome narueju, *
       i brižljivo njeguje dojilice.

    Tko je šakom izmjerio more, *
        i nebesa premjerio pedljem?
    Tko je mjericom izmjerio zemlju, †
        i planine na mjerila, *
        a tezuljom bregove?
    Tko je pokrenuo duh Gospodnji, *
        koji ga je uputio savjetnik?
    S kim se on posavjetova, †
        tko je njemu mudrost ulio, *
        naučio ga putovima pravde?
    Tko li ga je naučio znanju, *
        pokazao mu put k umnosti?

    Gle, narodi su kao kap iz vedra, †
        vrijede kao prah na tezulji. *
        Otoci, gle, lebde poput truna!
    Libanon je malen za lomaču, *
        a zvijeri njegovih nema dosta za paljenicu.
    Svi narodi ko ništa su pred njim, *
        ništavilo su njemu i praznina.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Kao pastir skupit će janjce i nosit ih u svom naručju, aleluja.

 Ps 99 (98). Bog – sveti i pravedni kralj

Ti si iznad kerubina; postavši nama sliean, izmijenio si zlo stanje naše zemlje (sv. Atanazije).

Ant. 3. Velik je Gospodin na Sionu, uzvišen nad sve narode, aleluja.    Gospodin kraljuje – nek zadršću narodi; *
        sjedi nad kerubima –
        zemlja nek se potrese!
    Velik je Gospodin na Sionu, *
        uzvišen nada sve narode.

    Nek slave ime tvoje veliko i strašno: *
        ono je sveto!
    Ti kralj si moćni koji ljubiš što je pravo, †
        pravednost ti si utvrdio, *
        pravo i pravednost vršiš u Jakovu.

    Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
        padnite pred podnožje njegovo: *
        ono je sveto.

    Mojsije i Aron među svećenicima njegovim †
        i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo: *
        zazivahu Gospodina, i on ih usliša.
    Iz stupa od oblaka govoraše njima: †
        slušahu zapovijedi njegove *
        i odredbe što ih dade.
    Gospodine, Bože naš, ti si ih uslišivao; †
        Bože, milostiv si bio njima *
        premda si kažnjavao grijehe njihove.

    Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
        padnite pred svetu goru njegovu: *
        jer svet je Gospodin, Bog naš.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Velik je Gospodin na Sionu, uzvišen nad sve narode, aleluja.

KRATKO ČITANJE   Rim 8, 10-11

Ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.

KRATKI OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin,* aleluja, aleluja. Iz groba.
O. Koji je za nas visio na križu.* Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Iz groba.


 
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV
 
Ant. Idite po svem svijetu i učite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš iai pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Idite po svem svijetu i učite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, aleluja.

MOLBENICA

Neka je blagoslovljen Krsist Gospodin po kome svi imamo u Duhu Svetome pristup k Ocu. Pomolimo se:

                                        Kriste, čuj nas.

Pošalji Duha svoga, željenog gossta naših duša
-ne daj da ga ikada ražalostimo.

Ti, što uskrsnu od mrtvih i sjediš s desna Bogu
-vazda kod Oca zagovaraj nas

Po Duhu svetome združi nas sa sobom
-da nas ne bi nevolja, progonstvo i opasnosti iaka odvojile od tvoje ljubavi.

Daj da se uzajamno prihvaćamo
-kao što si ti nas prihvatio Bogu na čast.

Oče naš…


MOLITVA

Gospodine, nek nas tvoj Duh snažno pronikne svojim darovima. Nek nam dade novo srce, tebi milo i savršeno skladno s tvojom voljom. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.