Danas je Sv. Rajmund Nonat, kardinal, jedan od najpoznatijih članova Reda Majke Božije za otkup robova, zvani marcedarijevci. Rođen je oko 1200. godine u plemićkoj porodici u blizini Barselone. Majka mu je umrla tokom porođaja. U red marcedarijevaca stupio je sa 24 godine. Bila je to mlada družba koju je pre samo nekoliko godina osnovao Rajmundov veliki prijatelj St. Petar Nolasko.

U to vreme skoro cela Španija je bila u rukama Saracena i Mavara, pa je u njihovim rukama bilo mnogo hrišćanskih robova. Rajmund je učinio sve što je mogao da organizuje njihov otkup. U svrhu napredak družbe, otputovao je i u Rim da se založi za interese svog reda.

Po povratku iz Rima otišao je u Alžir i tamo propovedao Jevanđelje. Zbog toga je bio u zatvoru osam meseci i više puta je bio mučen. Pre nego što je izašao iz zatvora, Saraceni su mu usijanim gvožđem probušili usne i stavili katanac na njih. Nameravali su da ga spreče da propoveda Jevanđelje. Samo čudesno, uprkos bravi na usnama, Rajmund je uspeo da navešta Božju reč, hvali Boga I hrabri robove da istraju.

Zbog svoje velike revnosti papa Grgur IX. želeo je da ga ima pored sebe u Rimu. Imenovao ga je za kardinala svete rimske crkve 1239. i pozvao u Rim. Rajmund je krenuo na put, ali nije stigao do Rima jer se razboleo na putu i ​​umro kod Barselone 31. avgusta 1240. godine. Sahranjen je u maloj crkvi Sv. Nikole, koja je ubrzo pretvorena u njegovo svetište. Papa Urban VIII proglasio ga je blaženim 1625. Godine, a svetim 1657. papa Aleksandar VII.

Njegov grob je postao omiljeno odredište hodočašća. Glas o njemu proširio se i van Katalonije. Papa Aleksandar VII. uključio je ime sv. Rajmunda Nonata u Rimsku martirologiju. Zbog okolnosti pri njegovom rođenju, babice ga zazivaju kao svog zagovornika. Posebno se štuje u Kataloniji, u Španiji.