U Nikaragvi se nastavlja neopravdana agresija na isusovce u opštem kontekstu represije. Srednjoamerička provincija Družbe Isusove osuđuje odluku kojom joj je Vlada pod vodstvom Daniela Ortege ukinula pravni status i govori o strukturnoj represiji koja se smatra zločinom protiv čovečnosti sa ciljem da se potpuno uspostavi totalitarni režim

Srednjoamerička provincija Družbe Isusove oštro je osudila odredbu kojom su nikaragvanske vlasti ukinule pravni status Družbe Isusove. U saopštenju od 23. avgusta 2023. isusovci osuđuju “novu agresiju” na tu redovničku zajednicu koju je utemeljio sveti Ignacije Loyolski, čin koji je deo politike terora nad nikaragvanskim stanovništvom i najstrukturalnije represije na nacionalnom nivou koju sprovodi Vlada Daniela Ortege, a koju je grupa stručnjaka koju je Organizacija ujedinjenih naroda ustanovila u Nikaragvi već definisala kao “zločinima protiv čovečnosti”.

Prema totalitarnom režimu

Prema mišljenju srednjoameričke provincije Družbe Isusove, mera je usmerena ka potpunom uspostavljanju totalitarnog režima za koji su odgovorni nikaragvanski Predsednik i dopredsednik, koji su krivi za ometanje nezavisnosti i neutralnosti pravosuđa. U saopštenju se čelnici zemlje pozivaju da prestanu sa represijom koja je u toku i da pruže potporu razumnom rešavanju u kojem prevladavaju istina, pravednost, dijalog, poštovanje ljudskih prava i vladavina prava”.

Hiljade žrtava represije

Osim toga, traži se puno poštovanje slobode i identiteta isusovaca i osoba koje sarađuju sa njima. Družba Isusova iz Nikaragve poistovećuje se s sa hiljadama nikaragvanskih žrtava koje čekaju pravdu i naknadu za štetu koju je prouzrokovala sadašnja Vlada ali i  izražava zahvalnost za bezbrojna priznanja, potpore i solidarnost koju je primila tokom sve češćih povreda.

Bez mogućnosti žalbe

Odredba Vlade 105-2023 utvrđuje da se nekretnine i pokretnosti Družbe Isusove u zemlji prenose na državu. Kao i u drugim slučajevima ukidanja pravnog statusa koje je režim uspostavio počevši od 2018. godine, odluka je donesena bez administrativnih postupaka utvrđenih zakonom. Isusovci nisu dobili ni mogućnost da se obrate nepristranom sudiji.

Progoni Katoličke Crkve u porastu

Pre te najnovije represivne mere, Ortegina Vlada je pre otprilike nedelju dana, pod opravdanjem borbe protiv terorizma, već konfiskovala Srednjoamerički univerzitet u Nikaragvi (UCA), koje su osnovali isusovci, kao i rezidenciju Družbe Isusove u Managui ne omogućivši onima koji su tamo živeli da pokupe i odnesu svoje lične stvari. Osim toga, pre samo pet dana, 19. avgusta, bila je prva godišnjica kako je uhapšen monsinjora Rolanda Álvareza, biskup Matagalpe i apostolski upravitelj Estelíja, koji je osuđen na 26 godina zatvora bez suđenja, pod optužbom za zaveru protiv nacionalnog integriteta i širenja lažnih vesti. Od tada su u toj zemlji sve veći progoni Katoličke Crkve.

Izvor: IKA