Prvo čitanje:

Dj 16, 22-34

Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se — ti i dom tvoj!

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Svjetina Filipljana nahrupi na Pavla i Silu, a pretori trgoše s njih odijelo i zapovjediše da se išibaju. Pošto ih izudaraše, bace ih u tamnicu i zapovjede tamničaru da ih pomno čuva. Primivši takvu zapovijed, uze ih on i baci u nutarnju tamnicu, a noge im stavi u klade.Oko ponoći su Pavao i Sila molili pjevajući hvala Bogu, a uznici ih slušali. Odjednom nasta potres velik te se poljuljaše temelji zatvora, umah se otvoriše sva vrata i svima spadoše okovi. Tamničar se prenu oda sna pa kad ugleda tamničarska vrata otvorena, trgnu mač i samo što se ne ubi misleći da su uznici pobjegli. Ali Pavao povika iza glasa: »Ne čini sebi nikakva zla! Svi smo ovdje!«Onaj nato zaiska svjetlo, uleti i dršćući baci se pred Pavla i Silu; izvede ih i upita: »Gospodo, što mi je činiti da se spasim?« Oni će mu: »Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se — ti i dom tvoj!« Onda navijestiše riječ Gospodnju njemu i svima u domu njegovu.Te iste noćne ure uze ih, opra im rane pa se odmah krsti — on i svi njegovi. Onda ih uvede u dom, prostre stol te se zajedno sa svim domom obradova što je povjerovao Bogu.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 138, 1-3. 7c-8

Pripjev:

Gospodine, tvoja me desnica spašava!

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca,
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu.

Zahvaljujem imenu tvojem
za tvoju dobrotu i vjernost,
jer si nada sve uzveličao
obećanje svoje.
Kad sam te zazvao, uslišio si me,
dušu si moju pokrijepio.

Gospodine, tvoja me desnica spašava.
Gospodin će dovršiti što započe za me!
Gospodine, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!

Evanđelje:

Iv 16, 5-11

Ako ne odem, Branitelj neće doći k vama.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojini učenicima:»Sada odlazim k onome koji me poslai nitko me od vas ne pita: ‘Kamo ideš?’Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srcešto vam ovo kazah.No kažem vam istinu:bolje je za vas da ja odem;jer ako ne odem,Branitelj neće doći k vama;ako pak odem,poslat ću ga k vama.A kad on dođe,pokazat će svijetušto je grijeh,što li pravednost,a što osuda:grijeh ješto ne vjeruju u mene;pravednost —što odlazim k Ocui više me ne vidite;a osuda —što je knez ovoga svijeta osuđen.«Riječ Gospodnja.