06. NKG – Sedam svetih osnivača Reda slugu bl. dj. Marije

JUTARNJA

SEDAM SVETIH OSNIVAČA
REDA SLUGU B.D.M.: Sedam je muževa rođeno u Firenci; najprije su provodili samotnički život na brdu Senario osobito štujući blaženu Djevicu Mariju. Zatim
su propovijedali po svoj Toskani i osnovali su Red slugu blažene Djevice Marije, koji je 1304. odobrila Sveta Stolica. Njihov se spomen-dan svetkuje na današnji dan, kad je sveti Aleksije Falconieri, jedan od sedmorice, prema kazivanju umro godine 1310.

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Vi vrli, sveti muževi,
Svjedoci vjerni Kristovi,
Za vašu vjernost do smrti
Sad nebo vam je nagradom.

O čujte naše pohvale,
Uslišite nam molitve :
Nas lomne vi podržite
Na putu domu vj ečnomu.

Vas snažna ljubav Kristova
Križ nosit za njim potaknu,
S njim bj este skromni, poslušni
I bićem cij elim nevini.

Lukavstva đavla prezreste
I taštog svijeta zamame,
Pred svijetom ovim varljivim
Svjedoci bjeste Kristovi.

O stojte uz nas, putnike,
Što nebu stići želimo:
Pomozite nam, molimo,
Za vašim stupat primjerom.

Nek Trojstvu bude slava, čast:
Po vašoj žarkoj molitvi
I svojoj vječnoj ljubavi
Nek i nas k sebi privodi. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona 
Probudi silu svoju
i spasi nas, Gospodine.

PSALAM 80 (79) Molitva za obnovu posječena vinograda
Dođi, Gospodine Isuse (Otk 22, 20).

Čuj, pastiru Izraelov, *
ti što vodiš Josipa ko stado ovaca!
Ti što sjediš nad kerubima, zablistaj *
pred Efrajimom, Benjaminom, Manašeom!
Probudi silu svoju, *
priteci nam u pomoć!

Bože, obnovi nas, *
razvedri lice svoje i spasi nas!
Gospodine, Bože nad Vojskama,
dokle ćeš plamtjeti, *
premda se moli narod tvoj?

Dokle ćeš nas hraniti kruhom suza, *
i obilno pojiti suzama?
Dokle će se oko nas svađat susjedi, *
i rugat nam se naši dušmani?

Bože nad Vojskama, obnovi nas, *
razvedri lice svoje i spasi nas!

Ti prenese čokot iz Egipta, *
pogane istjera, a njega zasadi.
Ti mu tlo pripravi, *
i on pusti korijenje i napuni zemlju.
Sjena mu prekri bregove, *
lozje mu kao Božji cedrovi.
Mladice svoje ispruži do mora *
i svoje ogranke do Rijeke.

Zašto si mu srušio ogradu, *
da ga beru svi što putem prolaze,
da ga pustoši vepar iz šume, *
da ga pasu poljske zvijeri?

Vrati se, Bože nad Vojskama, †
pogledaj s neba i vidi, *
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje, *
sina kog za se odgoji!

Oni koji ga spališe i posjekoše, *
neka izginu od prijetnje lica tvojega!
Tvoja ruka neka bude nad čovjekom desnice tvoje, *
nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Nećemo se više odmetnuti od tebe; *
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.

Gospodine, Bože nad Vojskama, obnovi nas, *
razvedri lice svoje i spasi nas!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona 
Probudi silu svoju
i spasi nas, Gospodine.

2^ Antifona 
Gospodin stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji.

HVALOSPJEV (Iz 12, 1 – 6) Pjesma otkupljenih
Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije.(Iv7,37).

Hvalim te, Gospodine: *
razgnjevi se ti na mene,
ali se odvratio gnjev tvoj, *
i ti mene utješi!

Evo, Bog je spasenje moje, *
uzdam se, ne bojim se više,
jer je Gospodin snaga moja i pjesma, *
on je moje spasenje.

I s radošću ćete crpsti vodu*
iz izvora spasenja
Reći ćete, u dan onaj: †
Hvalite Gospodina, *
prizivajte ime njegovo!

Objavite narodima djela njegova, *
razglašujte uzvišenost imena njegova!
Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote, *
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona, *
jer je velik među vama Svetac Izraelov!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona 
Gospodin stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji.

3^ Antifona 
Kliknite Bogu,
jakosti našoj. †

PSALAM 81 (80) Svečana obnova Saveza
Pazite, braćo, da ne bi u koga od vas srce bilo opako, nevjerno (Heb 3, 12).

Kliknite Bogu, jakosti našoj, *
† kličite Bogu Jakovljevu!
Nek zazvuče žice, nek se čuje bubanj, *
svirajte u milozvučnu citru s harfom!
Zatrubite u rog za mlađaka, *
za uštapa, na svetkovinu našu!

Jer to je propis Izraelu, *
zapovijed Boga Jakovljeva.
Takvo je svjedočanstvo dao Josipu *
kad je izlazio iz zemlje Egipta.

Jezik meni nepoznat začuh: †
»Oslobodih od tereta rame njegovo, *
ruke su mu slobodne od košare.
U tjeskobi si zavapio, i ja te izbavih; †
iz gromovna oblaka odgovorih tebi, *
iskušah te kod voda meripskih.

Slušaj, puče moj, i ja ću te opomenuti: *
o da me poslušaš, Izraele!
Neka ne bude u tebe drugog boga, *
i ne klanjaj se bogu tuđem!
Ja sam Gospodin, Bog tvoj †
koji te izvedoh iz Egipta: *
otvori svoja usta da ih napunim!

Ali moj narod ne slušaše glasa moga. *
Izrael me ne posluša.
Zato ga pustih okorjelom srcu njegovu: *
neka hodi kako mu se hoće!

O, kad bi me narod moj slušao, *
kad bi Izrael putovima mojim hodio,
brzo bih pokorio dušmane njegove, *
ruku bih svoju okrenuo na protivnike njegove.

Oni što ga sada mrze dodvarali bi mu se, *
i njihov bi udes bio zapečaćen zauvijek.
A svoj narod hranio bih pšenicom najboljom
i sitio ga medom iz pećine.«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona 
Kliknite Bogu,
jakosti našoj. †

KRATKO ČITANJE Rim 12: 1 – 2
Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovom svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabrati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

KrRATKI OTPJEV 
R. Zakon mu je Božji * u srcu.
Zakon mu je Božji  u srcu.
O. Ne kolebaju se koraci njegovi.  Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Zakon mu je Božji  u srcu.

Antifona uz Hvalospjev
Gle, kako je dobro i ugodno
kao braća zajedno živjeti.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Gle, kako je dobro i ugodno
kao braća zajedno živjeti.

MOLBENICA
Kličimo, braćo, Kristu, Bogu svome, i pomolimo se a mu služimo u svetosti i pravednosti u sve dane života svoga te mu zavapijmo:

Ti si jedini svet, Gospodine.

Ti si nam, Kriste, u svemu bio sličan osim po grijehu:
− smiluj nam se, Gospodine Isuse.
Sve si nas pozvao na savršenu ljubav:
− posveti nas, Gospodine Isuse.
Zapovijedio si da budemo sol zemlje i svjetlo svijeta:
− prosvijetli nas, Gospodine Isuse.
Ti si služio, a nisi htio biti služen:
− daj da tebi i braći svojoj služimo u poniznosti, Gospodine Isuse.
Ti si odsjev slave Očeve i otisak Bića njegova:
− daj da u slavi lice tvoje gledamo, Gospodine Isuse.

Oče naš…

MOLITVA
Gospodine, daj da budemo pobožni kao sveta braća koja su tako odano častila svetu Bogorodicu i narod k tebi privodila. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.