POZIVNIK

R.Otvori, Gospodine, usne moje.O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Dođite, kličimo Gospodinu, *
    uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
    kličimo mu u pjesmama!

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

Jer Gospodin je Bog velik, *
    Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
    njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
    i kopno koje načiniše ruke njegove:

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
    poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
    a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

O da danas glas mu poslušate: 
    »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
    kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
    iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, 
    pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
    i ne proniču moje putove. *
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
    Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

HIMAN

Početniče vječnog spasa,
Budi uz nas, svoje vjerne:
Bogato nam danas daji
Sedam dara Duha svog.

Bolest tijela od nas tjeraj
Sablazan odasvud spriječi,
Iščupaj i korijen grijeha,
Boli srca ti ublaži.

Duše naše ti razvedri,
Ti dovršuj svako dobro,
Molbene nam počuj glase,
Vječnom žiću ti nas vodi.

Evo, sve nam vrijeme teče
S nizom ovih sedam dana:
Posljednji će osmi biti
Sudnji dan Otkupiteljev.

Tada, Spase, molimo te
Lik svoj blagi nam pokaži,
Lijeve strane oslobodi,
Zdesna sebi sve nas smjesti.

Kada, dobar, podaš svima
Molitvama uslišanje:
Daj nam slavit sveto Trojstvo
U sve vijeke vijeka. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Jutrom naviještamo, Gospodine, ljubav tvoju i noću vjernost tvoju.

Ps 92 (91). Pohvala Gospodina Stvoritelja

Navještaj pohvala djelima Jedinorođenca (sv. Atanazije).

Dobro je slaviti Gospodina, *
    pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju, *
    i noću vjernost tvoju,
uz harfu od deset žica i liru, *
    s pjesmom uz citaru.

Obradovao si me djelima svojim,Gospodine, *
    kličem zbog djela ruku tvojih.

Kako su silna djela tvoja, Gospodine, *
    kako duboki naumi tvoji!
Bezuman čovjek ne spoznaje, *
    luđak to ne shvaća.
Sve ako bi bezbošci nicali ko trava, *
    i cvali svi što zlo čine,
određeni su za vječnu propast; *
    a ti, Gospodine, dovijeka uzvišen ostaješ.

Doista, dušmani tvoji, Gospodine, 
    tvoji će dušmani propasti; *
    raspršit će se svi što čine zlo.
Rog si mi digao ko u bivola, *
    pomazao me uljem prečistim;
i oko mi s visoka gleda dušmane, *
    i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.

Ko palma cvate pravednik *
    i raste ko cedar libanonski.
Zasađeni u Domu Gospodnjemu, *
    cvatu u dvorima Boga našega.
Rod donose i u starosti, *
    sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin, *
    Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Jutrom naviještamo, Gospodine, ljubav tvoju i noću vjernost tvoju.

Antifona 2.

Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas.

Hvalospjev (Ez 36, 24-28). Bog će obnoviti svoj narod

Oni će biti njegov narod, i on sam, Bog, bit će s njima (Otk 21, 3).

Tada ću vas sabrati iz svih naroda 
    i skupiti iz svih zemalja, *
    natrag vas dovesti u vašu zemlju.
Poškropit ću vas vodom čistom *
    da se očistite.
Očistit ću vas od svih vaših nečistoća *
    i od svih kumira vaših.

Dat ću vam novo srce *
    nov duh udahnut ću u vas!
Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno *
    i dat ću vam srce od mesa.
Duh svoj udahnut ću u vas 
   da hodite po mojim zakonima *
   i da čuvate i vršite moje naredbe.

I nastanit ćete se u zemlji,
    koju dadoh ocima vašim, 
    i bit ćete moj narod, *
    a ja ću biti vaš Bog.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas.

Antifona 3.

U ustima djece i dojenčadi hvalu si pripravio, Gospodine.

Ps 8. Božja uzvišenost i čovjekovo dostojanstvo

Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi (Ef 1, 22).

Gospodine, Bože naš, 
    divno li je ime tvoje po svoj zemlji, *
    veličanstvom nebo natkriljuješ!

U ustima djece i dojenčadi 
    hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
    da postidiš mrzitelja, tlačitelja.
Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
    mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
pa što je čovjek da ga se spominješ, *
    sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela, *
    slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
    njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda, *
    i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske, *
    i što god prolazi stazama morskim.

Gospodine, Bože naš, *
    divno li je ime tvoje po svoj zemlji!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. U ustima djece i dojenčadi hvalu si pripravio, Gospodine.

ČITANJE 2 Pt 3. 13-14

Po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru. A strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte.

OTPJEV

R. Moje će usne klicati * pjevajući tebi.
     Moje će usne klicati pjevajući tebi.

O. I moj će jezik svagda slaviti pravdu tvoju. * Pjevajući tebi.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Moje će…

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Upravi, Gospodine, noge naše na put mira.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: 
    spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *

    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Upravi, Gospodine, noge naše na put mira.

MOLBENICA

Poklonimo se Bogu, koji je po svom Sinu svijetu dao nadu i život, i poniznom se molbom njemu utecimo:

R. Gospodine, pomozi nam.

  • Gospodine, Oče svega stvorenja, dao si nam da ovaj dan započnemo: daj da ga s Kristom proživimo na hvalu slave tvoje. R.
  • Vjeru, nadu i ljubav svoju, što si nam u srca ulio: trajno čuvaj u nama. R.
  • Gospodine, nek oči naše trajno budu u tebe uprte, da spremno odgovorimo tvome pozivu. R.
  • Odvrati nas od zasjede i navale neprijateljske i korake nam čuvaj da ne idu putem zlim. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, ti si sjaj pravoga svjetla, ti si dan koji nema zalaza. U ove jutarnje sate tebi svoju molbu upravljamo: nek i naše savjesti prosvijetli i od mana očisti sjaj tvoga dolaska. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.