POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

     

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dođite poklonimo se njemu.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
        Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
        s radosnim klicanjem!

 

    Znajte da je Gospodin Bog: †
        on nas stvori, i mi smo njegovi, *
        njegov smo narod i ovce paše njegove.


    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
        u dvore njegove s hvalospjevom, *
        hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!    Jer dobar je Gospodin, †
        dovijeka je ljubav njegova, *
        od koljena do koljena vjernost njegova.


    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dođite poklonimo se njemu.

 

 

HIMAN

Već zora nebom sipa sjaj,
I na zemlju se spušta dan,
Sunčana zraka probija:
Nek bježi mrak zavodljivi.

Odatle, noćne utvare,
Raspršite se, misli zle,
Umini, grešno rugobo,
Što s tamom noć te donijela!

O Višnji, smjerno molimo
U svojoj pjesmi jutarnjoj
Da jutro nama posljednje
U vječnoj svane svjetlosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.


PSALMODIJA

Ps 119 (118), 145-152. XIX. (Kof)

Ant. 1. Oči moje zoru pretječu.


    Iz svega srca vapijem, Gospodine, usliši me: *
        tvoja ću pravila čuvati.
    K tebi vapijem, spasi me, *
        tvojeg ću se držat svjedočanstva.

    Pretječem zoru i molim za pomoć, *
        u tvoje se riječi uzdam.
    Oči moje straže noćne pretječu *
        da razmišljam o besjedi tvojoj.

    Po svojoj dobroti, Gospodine,
        glas mi poslušaj, *
        i po svojoj odluci poživi me.
    Primiču se koji me podlo progone, *
        daleko su oni od Zakona tvojega.

    A ti si blizu, Gospodine, *
        i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
    Odavno znam za tvoje propise, *
       da si ih sazdao zasvagda.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Oči moje zoru pretječu.


 

Hvalospjev (Izl 15, 1-4a. 8-13. 17-18). Pobjednička pjesma nakon prelaska preko Crvenog mora

Oni koji pobijediše Zvijer pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega (usp. Otk 15, 2-3).

Ant. 2. Gospodin je moja snaga, moja pjesma, jer je mojim postao izbaviteljem.


    »U čast Gospodinu zapjevat ću, *
        jer se slavom proslavio!
    Konja s konjanikom *
        u more je survao.

    Moja je snaga, moja pjesma – Gospodin *
        jer je mojim postao izbaviteljem.
    On je Bog moj, njega ja ću slaviti, †
        on je Bog oca moga, *
        njega ću veličati.
    Gospodin je ratnik hrabar, †
        Gospodin je ime njegovo. *
        Kola faraonova i vojsku mu u more baci.

    Od daha iz tvojih nosnica vode narastoše, †
        valovi se u bedem uzdigoše, *
        u srcu mora dubine se stvrdnuše.
    Mislio je neprijatelj: ‘Gonit ću ih, stići, *
        plijen ću podijelit,
    duša će moja sita ga biti; *
        trgnut ću mač, uništit ih rukom svojom.’
    A ti dahom svojim dahnu, †
        more se nad njima sklopi, *
        ko olovo potonuše silnoj vodi u bezdane.

    Tko je kao ti, Gospodine, među bogovima, †
        tko kao ti sija u svetosti, *
        u djelima strašan, divan u čudima?
    Desnicu si pružio *
        i zemlja ih proguta!
    Milošću svojom vodio si ovaj narod,
        tobom otkupljen, *
    k svetom tvom Stanu
        snagom si ga svojom upravio.

    Dovest ćeš ih i posaditi
        na gori svoje baštine, *
        na mjestu koje ti, Gospodine,
        svojim učini Boravištem,
    Svetištem, Gospodine,
        tvojom rukom sazidanim. *
        Vazda i dovijeka Gospodin će kraljevati. «

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodin je moja snaga, moja pjesma, jer je mojim postao izbaviteljem.

 


Ps 117 (116). Poziv na hvalu

Velim… da pogani za milosrđe proslave Boga (Rim 15, 8. 9).

Ant. 3. Hvalite Gospodina svi puci. †


    Hvalite Gospodina, svi puci, *
    † slavite ga, svi narodi!

    Silna je prema nama ljubav njegova, *
    i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hvalite Gospodina svi puci.

 

 

KRATKO ČITANJE 2 Pt 1, 10-11

Braćo, sve revnije uznastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje: to čineći – ne, nećete posrnuti nikada! Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.

 

KRATKI OTPJEV

R. K tebi, Gospodine, vapijem:* Ti si mi utočište. K tebi.
O. Ti si dio moj u zemlji živih. * Ti si mi utočište. Slava Ocu. K tebi.EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Obasjaj, Gospodine, one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Obasjaj, Gospodine, one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj.

 

MOLBENICA

Blagoslivljajmo Krista, koji je htio u svemu biti sličan braći, da nam kod Boga bude milosrdan i vjeran svećenik. Upravimo njemu svoju molitvu riječima:

  Otvori nam, Gospodine, riznice ljubavi svoje.

Sunce pravde, Kriste, u krstu si nas prosvijetlio:
-tebi nek bude posvećen ovaj dan.

Blagoslivljat ćemo te danas
-i tvoje ćemo ime u svemu veličati.

Marija, tvoja majka, pozorno je tvoju riječ slušala i opsluživala:
-upravljaj danas i naše korake po riječi svojoj.

Daj da u raspadljivostima ovoga svijeta iščekujemo nebesku neraspadljivost:
-da vjerom, nadom i ljubavlju već sada iskusimo radost tvoga blaženstva.

Oče naš…MOLITVA

Neka, Gospodine, srca naša prosvijetli sjaj tvoga uskrsnuća. Daj nam umaći sjeni smrti i postići vječni sjaj tvoga blaženstva. Po Gospodinu.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.