Danas je sv. Anastazije, solinski mučenik, rodom iz Akvileje. U vreme Dioklecijanovog progona došao je u Salonu da ohrabri hrišćane, što je bio znak da je i sam izgarao za hrišćansku veru i da mu je stalo do dobra Crkve.

Ime mučenika Anastazija nađeno je zapisano na ispovesti mučenika u Manastirinama. Njegov lik prikazan je sa ostalim solinskim mučenicima na lateranskom mozaiku, izrađenog po nalogu pape Iovana IV., rodom iz Dalmacije.

Anastazije je udavljen u reci Jadro sa vodeničkim kamenom oko vrata. Ugledna matrona Asklepija je sahranila njegovo telo  na Marusincu, gde mu je u 5. veku podignuta veličanstvena bazilika. Njen pod od mozaika sačuvan je do danas.

Sa Svetim Dujmom i sv. Venancijom, ovaj svetac je najpoštovaniji solinski mučenik. Neki izveštaji sugerišu da je bilo oko 240 solinskih mučenika koji su svojom verom i krvlju opsvetili zemlju u koju su stigli naši preci u VII veku. i pokrstili se. Njihova krv je kao seme iz koga je izrasla hrišćanska atmosfera i blagoslov misionari ma koji su propovedali Jevanđelje.

Danas se deo moštiju svetog Staša čuva u oltaru kapele Sv. Venancija pored krstionice sv. Ivana Lateranskog u Rimu gde je stigao u 8. veku kada ga je opat Marin odneo sa ostalim salonitanskim mučenicima, a drugi deo je postavljen u oltaru u severoistočnoj niši katedrale Sv. Dujma u Splitu. On je zaštitnik stupara, vajara, slikara i veroučitelja.