Misa za sve duše karmelićana na Zadušni dan karmelićanskog reda u karmelićanskoj kapeli na groblju Sv. Roka (Veliko katoličko groblje) u Somboru proslavio je 16. novembra otac Zlatko Pletikosić OCD, uz koncelebraciju   Stjepana Vidaka OCD, somborskog priora i oca Zlatka Žuvela OCD.

U svojoj propovedi, O.Pletikosić je, ističući da se u kapeli nalaze grobovi četrnaest karmelićana koji su služili u somborskom samostanu, skrenuo pažnju vernog naroda na četiri freske koje krase unutrašnjost tavanice i postolje kupole kapele. : Vaskrsenje Hristovo, Vaskrsenje Jairove kćeri, Vaskrsenje Lazarevo i skidanje Isusa sa krsta. „Misu predstavljamo za duše svih nosilaca karmelskog škapulara, jer svi nosioci čine jednu karmelsku porodicu. Šarena unutrašnjost ove kapele, uprkos istrošenosti vremena, upućuje nas na nebesku radost, kao i svaka crkva i kapela. Ovde sahranjeni karmelićani, jedni sa više ozbiljnosti, drugi sa večnom radošću i smislom za humor, dok su bili živi, ukazivali su nam na više, na duhovno, na radost večnog Carstva“.

Povodom ovog liturgijskog spomena iz somborske zajednice Svetovnog reda Karmela poručili su: „Novembar je posvećen molitvi za duše u čistilištu. I ova pobožnost je prožeta duhom Karmela. Gospa od Škapulara se često prikazuje sa škapularom, koji se zajedno sa detetom Isusom prostire iznad čistilišta. Svi mi koji nosimo svetu karmelićansku odeždu pozvani smo da se molimo za duše u čistilištu, a ovu škapularsku pobožnost treba širiti u Crkvi. Ko umre sa škapularom i koji je bio veran obećanju koje je dao prilikom primanja škapulara, biće pušten iz čistilišta prve subote posle smrti, ako tamo stigne. Tako je ostalo do danas”.

Karmelićanski red proslavlja Sve svete Karmelićanskog reda 15. novembra, a 16. novembra je Dušni dan karmelićanskog reda, sa odmakom od praznika Svih svetih za opštu Crkvu. Ovih dana u Redu su bili 14. i 15. novembar, ali u hrvatskoj karmelskoj provinciji sv. Uz dozvolu Reda, otac Josip je premešten od kada je Nikola Tavelić 1970. godine proglašen za sveca.