Novi biskupi iz celog sveta okupili su se tokom septembra u rimskom Ateneo Regina Apostolorum na seminaru za formaciju pod nazivom „Propovedanje Jevanđelja u promenljivoj eri i posle pandemije: Služba episkopa“.

Seminar organizuje Dikasterij za biskupe. To je redovna formacija za nove biskupe, ali kako prethodnih godina zbog pandemije nije bilo moguće organizovati seminar, ove godine se odvija u dva termina. U prvom, koji je u toku, učestvuje oko 150 biskupa, a na drugom, od 12. do 19. septembra, očekuje se učešće 170 biskupa. Na oba zasedanja prisustvuje i grupa biskupa koji zavise od Dikasterija za Istočne Crkve, koji će se nastaviti sa nekim sastancima koje organizuje taj Dikasterij.

Nakon mise koju je predvodio državni sekretar kardinal Pjetro Parolin, koja je zvanično otvorila sastanak, tokom nedelje se razgovaralo o različitim temama, kao što su značenje i horizonti sinodalne Crkve; obrazovanje sinodskog rukovodstva; upravljanje kriznim situacijama sa posebnim osvrtom na zlostavljanje; Crkva u postmodernom društvu nakon pandemije; kanonsko iskustvo za upravljanje biskupijom; živeti u medijskom svetu izvan tehnokratske paradigme; dva prioriteta koje je Papa označio na putu Crkve: porodično i opšte bratstvo i biskupska svetost u katoličkom zajedništvu.

Prvoj sednici prisustvovali su, između ostalih, i razni šefovi Dikasterija. U četvrtak, 8. septembra, kardinal Mark Ouelet, prefekt Dikasterija za biskupe, predvodio je misu u bazilici Svetog Petra, a zatim ih je u audijenciju primio Sveti Otac.