Na kraju redovne opšte audijencije u sredu, 7. septembra, papa Franja uputio je apel povodom praznika rođenja BDM, u kome je posebno pomenuo majke napaćene dece.

Zato danas želim da iskažem svoju bliskost sa svim majkama, posebno majkama koje imaju decu koja pate: bolesnu decu, marginalizovanu decu, decu koja su u zatvoru. Iznosim posebnu molitvu za majke mlađih zatvorenika: da u njima nikada ne vlada beznađe! Nažalost, mnogi ljudi sebi oduzimaju život u zatvoru, ponekad i mlađi ljudi. Majčina ljubav može zaštititi od ove opasnosti. Neka Majka Božja uteši majke koje su ožalošćene patnjom svoje dece, rekao je Papa u svom apelu,

IKA