XII. izdanje Festivala socijalnog nauka završeno je misom koju je u katedrali u Veroni služio predsednik Biskupske konferencije Italije (CEI), kardinal Mateo Zupi. Odgovornost prema drugima pripada svima, rekao je kardinal, jer nijedan čovek nije ostrvo, prenele su Vatikanske novosti 26. novembra.

Socijalno učenje Crkve je odnos „između života i euharistijskog slavlja, između duhovnog i materijalnog, između ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjem.“ Ovo je naglasio kardinal Mateo Zupi, nadbiskup Bolonje i predsednik Biskupske konferencije Italije u završnoj misi 13. Festivala socijalnog nauka Crkve u Veroni, koju je predvodio u katedrali tog venecijanskog grada. „Crkva, a samim tim i hrišćani, žive u svetu“, istakao je kardinal u propovedi, a jevanđelje, iako ne pruža sva rešenja, „uči nas da nađemo odgovore na sve probleme, jer nas uči da volimo sve ljude“.

Ljubav prema drugima, uči Crkva, mora biti briga svakoga ko ima društvenu odgovornost. „Svi to imamo jer je svaki čovek društven i nijedan čovek nije ostrvo – naglašava Zupi – jer gladan čovek nije problem sa kojim se treba nositi, već brat kome je potrebna pomoć”. Odatle proizilazi zalaganje za mir, a društvena delatnost Crkve je njena izgradnja i odbrana. U tom smislu, biskup Domeniko Pompilio se nada da će Veronu učiniti „prestonicom mira“, zahvaljujući evoluciji događaja poput pomenutog festivala i događaja kao što je najavljena poseta pape Franje ovom gradu u maju 2024. godine.

„Društveno korisni“ bila je tema ovogodišnjeg izdanja, a sam kardinal Zupi je objasnio njeno značenje u video poruci emitovanoj tokom sastanka „Edukacija za izbor“. „Tema koju ste odabrali – naglasio je kardinal – veoma je važna, apsolutno, a još važnija u ovom vremenu koje živimo“. „Jer edukovati – objasnio je – znači pomoći u izboru, dati alate za izbor. I to je pravi i duboki smisao obrazovanja, koje nikada nije u tome da nekoga nauči, već da svakome da sposobnost razumevanja, da zna da bira ne po svojoj koži, već prema sopstvenom znanju, a time i svojom inteligencijom“.

„Bilo je to veoma dobro izdanje“, rekao je za Vatikanske novosti Alberto Sticoli, predsednik Fondacije Segni Nuovi, organizatora festivala. „Možemo napraviti numeričku procenu. Svaki dan smo imali oko 1.700 učesnika, imali smo 14 panela, oko 80 govornika. Na festivalu je radilo na stotine volontera. Ovo je svakako pozitivna stvar. Međutim, ocena koju radije dajem je kvalitativna, a ne brojčana. Najviše mi se sviđa važno prisustvo mladih ljudi. Ovakvo prisustvo, tako stvarno i značajno i brojčano, me je iznenadilo”, rekao je on. Sledeće izdanje festivala biće u oktobru 2024. godine i održaće se u centru Verone umesto u paviljonima sajma. Cilj je, zaključuje Sticoli, “da se što više uključi stanovništvo grada”.

Izvor: IKA