Uvažavajući pastoralne i druge potrebe u Sremskoj biskupiji, a nakon konsultacija, razgovora sa sveštenicima i njihovog pristanka, u Sremskoj biskupiji od 1. septembra vršiće se sledeća razrešenja i imenovanja:

Mons. Eduard Španović razrešen je službe župnika župe Sv. Dimitrija, đ. I mč. u Sr. Mitrovici, kao i službe duhovnika Kazneno-popravnog zavoda u Sr. Mitrovici.

Preč. Ivan Rajković, razrešen je službe župnika župe Uzvišenja sv. Križa u Petrovaradinu II, kao i službe upravnika Biskupijskog svetišta Gospe Snežne na Tekijama u Petrovaradinu.

Preč. Božidar Lusavec razrešen je službe župnika župe sv. Terezije od Deteta Isusa u Beški, župnim upravnikom župe sv. Ane u Maradiku i župe sv. Ivana Nepomuka u Putincima, kao i direktora (upravnika) Doma Sveta Elizabeta u Maradiku.

Vlč. Matej Perić razrešen je službe pomoćnog upravnika Biskupijskog svetišta Gospe Snežne na Tekijama u Petrovaradinu.

Mons. Eduard Španović imenovan je župnikom župe Uzvišenja sv. Križa u Petrovaradinu II, kao i Biskupijskim poverenikom za restituciju i imovinska pitanja.

Preč. Ivan Rajković imenovan je župnikom župe sv. Dimitrija, đakona i mučenika u Sremskoj Mitrovici, kao i duhovnikom Kazneno-popravnog zavoda u Sr. Mitrovici i Biskupijskim poverenikom za kulturu.

Vlč. Aleksandar Kovačević imenovan je župnikom župe sv. Terezije od Deteta Isusa u Beški, upravnikom župe sv. Ane u Maradiku i župe sv. Ivana Nepomuka u Putincima, kao i direktorom (upravnikom) Doma Sveta Elizabeta u Maradiku.

Vlč. Matej Perić imenovan je upravnikom (rektorom) Biskupijskog svetišta Gospe Snežne na Tekijama u Petrovaradinu.

Izvor: Srijemska biskupija