Pres služba Svete Stolice objavila je u četvrtak, 6. jula 2023., logo i moto apostolskog putovanja pape Franje u Mongoliju od 31. avgusta do 4. septembra, prenose Vatikanske novosti.

Moto papinog putovanja u Mongoliju je „Nadajmo se zajedno“. Namera je bila da se istakne dvostruki smisao putovanja: pastirski i nacionalni, objasnila je Pres služba.

Odluka je, dakle, bila za čisto hrišćansku vrlinu – nadu, ali je bila široko podeljena I u nehrišćanskim krugovima, povezujući je sa privrženošću zajedno, kako bi se istakla važnost bilateralne saradnje između Svete Stolice i Mongolije.

Zajednička nada je, dakle, zajednički ideal – kaže se dalje u saopštenju – ali i element koji može obeležiti putovanje: prisustvo Svetog Oca za taj mali deo Božjeg naroda je znak velike nade i ohrabrenja, i Crkva u Mongoliji, svojom malenošću i marginalnošću, može dati znak nade za opštu Crkvu.

Na logotipu iznad slogana nalazi se mapa Mongolije ucrtana crvenom i plavom bojom, bojama nacionalne zastave. Unutra se nalazi tradicionalna mongolska gerska nastamba – objašnjava Pres služba – iz koje se diže žuti dim (boje Vatikana). Na desnoj strani gera stoji krst. Ger i krst nalaze se između dva vertikalna natpisa na tradicionalnom mongolskom jeziku, koji poprimaju moto „Nadajmo se zajedno“.

Izvor: IKA