Zašto biste trebali pažljivo slušati ovaj deo obreda venčanja?

Kada bi vas neko pitao šta se sve kaže u blagoslovu braka na venčanju, da li biste znali?

Kada bi vas neko pitao šta se sve govori u bračnom blagoslovu na venčanju, da li bi ste znali?

Verovatno ne biste.

Ta poduža molitva nalazi se između zakletve i molitve Oče naš, i ako ne pazite, možete propustiti jednu od najlepših molitvi u celom obredu.

Zašto je ta molitva posebno lepa?

Bračnim blgoslovom blagosliva se par koji su sada muž i žena, ali isti nam takođe omogućava da vidimo svetost braka, Božiji plan za brak, i mnogo blagoslova koje je Bog pripremio za par koji kleči pred oltarom.

Bračni blagoslov

Bože, ti si svojom moćnom snagom sve od ničega stvorio,
ti si kosmosu početke rasporedio
i čoveka si na sliku svoju sazdao:
stvorio si mužu nerazdvojivu pomoć žene,
da više i ne budu dva, nego jedno telo;
učiš da nikad nije dopušteno rasturiti
ono što se tebi svidelo kao jedno sazdati.

Bože, ti si tako uzvišenom tajnom bračnu vezu posvetio,
i u ženidbenom si savezu predoznačio
tajnu Hrista i Crkve.

Bože, u tebi se žena sa mužem združuje,
a njihova zajednica, u počecima uređena,
obdaruje se onim blagoslovom što ga jedinog
ne izbrisa ni kazna istočnoga greha ni kazna potopa.

Pogledaj milostivo na ove svoje sluge koji,
u bračnu zajednicu združeni,
ištu zaštitu tvoga blagoslova:
pošalji nad njih milost Svetoga Duha da,
ljubavlju tvojom razlivenom u njihovim srcima,
ostanu verni u bračnom jedinstvu.

Bila u službenici tvojoj I. milost ljubavi i mira
i znala uvek nasleđivati svete žene
što im Pisma pohvale kazuju. 

Neka se srce muža u nju uzdaje,
neka je drži sebi ravnom družicom,
subaštinicom života milosti:
neka joj dužnu čast iskazuje
i uvek je ljubi onom ljubavlju
kojom je Hrist ljubio svoju Crkvu. 

A sada te, Gospode, molimo
da ovi tvoji sluge ostanu verni
u veri i zapovestima i neka ih,
vezane jednom ljubavlju,
resi neporočan život;
utvrđeni snagom Jevanđelja,
neka pred svima budu dobri Hristovi svedoci;
bili plodni potomstvom, roditelji prokušanih vrlina;
oboje videli sinove sinova svojih i, 

dostigavši najzad željenu starost,
stigli u život blaženih i u nebesko kraljevstvo.
Po Hristu Gospodu našem. 

Amen.

Svetost braka

Upravo sam bila razmenila zavete sa svojim mužem, i dok sam klečala pred oltarom, ova mi je molitva pomogla potpunije razumeti svetost sakramenta u koji sam upravo ušla, kao i značajnu promenu koja se upravo dogodila.

U prvom delu ove molitve doznajemo da je sam Bog zapovedio da se muškarac i žena združe od početka stvaranja. Ovaj savez između muškarca i žene toliko je dobar i Bog ga toliko štiti da ga nije uništio iskonski greh!

Ova molitva takođe naglašava činjenicu da Bog koristi tajnu ženidbe kako bi naznačio tajnu Hrista i Njegove Crkve. Na dan svog venčanja ušla sam u tajnu, i ta  se tajna iz dana u dan koristi kako bi me usmeravao prema još većoj tajni. Koristi se kako bi se drugima pokazalo ljubav i vernost koju Hrist ima za svoju Crkvu, ali i ljubav i vernost Hrista za mene lično.

Način na koji me moj muž voli pomaže mi da potpunije razmem ljubav koju Hrist ima za mene. Njegova briga i predanost samo su odraz Hristove brige i predanosti, ali za mene je tolika milost približavati se Hristu vođena primerom moga muža.

Božiji plan za brak

U nastavku blagoslova jasno sam videla koji je Božiji plan za naš brak: da dođemo u raj. Ne samo to (ovime preskačemo na kraj blagoslova), nego i to kako smo moj muž i ja pozvani ostvariti taj cilj.

Prvo, pozvani smo „ostati  verni u bračnom savezu”. Upravo smo dali obećanje jedno drugome pred Bogom, i ne smemo ga prekršiti. To je sasvim jasno, ali tada se molitva nastavlja, i žene se upućuje „nasleđivati svete žene što im Pisma pohvale kazuju”, a muževe „neka se srce muža u nju uzdaje”. 

U braku trebamo rasti u svetosti posvećenošću jedno drugome.

Mnogi blagoslovi koje je Bog pripremio

Istina je da vam onda kada se venčate Bog daje svu milost koja vam treba ne samo da „preživite”, nego da napredujete. Kada dođu teška vremena, moramo samo zamoliti za izlivanje milosti, i Bog će to sigurno dati.

U ovoj molitvi čujemo da je žena blagoslovena milošću i ljubavlju, da je par blagosloven potrebnom snagom da svedoči Jevanđelje, i da tako jednoga dana zajedno uđu u raj.

Tajna ženidbe je moćna, i milost Božija prožima vezu između muškarca i žene, koja jedno drugom približava Bogu i svome konačnom cilju – večnosti.

I zato, kada sledeći put budete na venčanju, dobro pazite na ovu molitvu, i razmišljajte o lepoti tajne koja se upravo odvila pred vašim očima. I ako ste već u braku, prisetite se sopstvenog venčanja i zamolite Boga da izlije svoju milost na vas i vašeg bračnoga druga.

Leslie Rodriguez | Catholic-Link

Autor: Bitno.net