Prvo čitanje:

Sir 27,4-7

Nikoga ne hvali prije no što progovori.

Čitanje Knjige Sirahove

Kad se sito trese, mekinje ostaju:tako i nedostaci čovjekovi izbijaju u govoru njegovu.Lončarove posude peć iskušava,a čovjeka njegov govor.Obradu voćke očituje njezin plod:tako i riječi čovjekove otkrivaju njegove osjećaje.Nikoga ne hvali prije no što progovorijer govor je kušnja ljudi.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 92, 2-3. 13-14. 15-16

Pripjev:

Dobro je slaviti Gospodina.

Dobro je slaviti Gospodina, 
pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju 
i noću vjernost tvoju.

Ko palma cvate pravednik
i raste ko cedar libanonski. 
Zasađeni u domu Gospodnjemu
cvatu u dvorima Boga našega.

Rod donose i u starosti,
sočni i puni svježine: 
da navijeste kako je pravedan Gospodin,
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

Drugo čitanje:

1Kor 15, 54-58

Daje nam pobjedu po Isusu Kristu.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola KorinćanimaBraćo:Kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana:Pobjeda iskapi smrt.Gdje je, smrti, pobjeda tvoja?Gdje je, smrti, žalac tvoj?Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha zakon. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 6, 39-45

Iz obilja srca usta govore.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:Kaza Isus učenicima prispodobu: »Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj.Sto gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Kako možeš kazati bratu svomu: ‘Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku’, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu.Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga.Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore.«Riječ Gospodnja.