I. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Već žarko sunce zalazi,
O Svjetlosti neprolazna,
Jedinstvo, Trojstvo blaženo,
U srca naša svjetlost lij!

Mi ujutro ti pjevamo,
Mi uvečer te molimo,
Udostoj nas da smjerno te
Sa anđelima slavimo.

Sa Ocem skupa Sinu mu
I tebi, Duše Presveti,
Nek bude, ko što bila je,
U vijeke slava vječita. Amen.

ili

Zdravo, dane, dana slavo,
Sretni dane uskrsnuća,
Uskrsli, gle, tebe kruni
Svojom slavom, dane prvi!

Svjetlost jarka slijepim sinu,
Porobljen je pako kleti,
Smrt je kobna pobijeđena,
Nebo, zemlja pomireni.

Kletva grijeha iskonskoga
Pritisla je zemlju cijelu,
Ali milost pritekla je
Palom rodu Adamovu.

Sila Božja, Božja mudrost
Srdžbu smiri samilošću:
Ljubav Božja prevelika
Sina svoga na svijet posla.

Paklu lance silne slomi,
Obnovi sve čovječanstvo:
Ovcu svoju Pastir Dobri
U tor nosi na ramenu.

Nastaje mir po sve svijetu,
Savezi se svuda šire,
Pobjedniku Kristu pjeva:
Hvala Bogu! Aleluja!

Smrt je danas pobijeđena:
Pobjedna nek pjesma ori:
Slava Bogu na visini,
Mir na zemlji neka vlada. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Molite za mir Jeruzalemov.

PSALAM 122 (121) Pozdrav Jeruzalemu
Vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom (Heb 12, 22).

Obradovah se kad mi rekoše: *
»Hajdemo u Dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje *
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani *
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja, †
po Zakonu Izraelovu, *
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice, *
stolice doma Davidova.

Molite za mir Jeruzalemov! *
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim *
i pokoj u tvojim palačama!

Radi braće i prijatelja svojih *
klicat ću: »Mir tebi! «
Radi Doma Gospodina, Boga našega, *
za sreću tvoju ja ću moliti.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.  Amen.

1^ Antifona
Molite za mir Jeruzalemov.

2^ Antifona
Od straže jutarnje sve do noći
duša se moja uzda u Gospodina.

PSALAM 130 (129) Pouzdanje u Boga
On će spasiti narod svoj od grijeha njegovih (Mt 1, 21).

Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje *
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao, *
Gospodine, tko će opstati?
Ali u tebe je praštanje, *
da bismo ti služili.
U Gospodina ja se uzdam, *
duša se moja u njegovu uzda riječ.

Duša moja čeka Gospodina *
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna *
neka Izrael čeka Gospodina.

Jer je u Gospodina milosrđe *
i obilno je u njega otkupljenje:
on će otkupiti Izraela *

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Od straže jutarnje sve do noći
duša se moja uzda u Gospodina.

3^ Antifona
Na ime Isusovo nek se prigne svako koljeno
nebesnika i zemnika.

HVALOSPJEV (Fil 2, 6 – 11) Vazmeno otajstvo

Isus Krist, trajni lik Božji, *
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni «
uzevši lik sluge, †
postavši ljudima sličan: *
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe, †
poslušan do smrti, *
smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi †
i darova mu ime, *
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno *
nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,
i svaki će jezik priznati: *
»Isus Krist jest Gospodin!« −
na slavu Boga Oca.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Na ime Isusovo nek se prigne svako koljeno
nebesnika i zemnika.

KRATKO ČITANJE 2 Pt 1, 19 − 21
Potvrđena nam je proročka riječ te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu − dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim. Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumačiti svojevoljno jer nikada proroštvo ne bî ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili.

KRATKI OTPJEV
R. Od istoka sunčeva do zalaska * hvaljeno bilo ime Gospodnje.
Od istoka sunčeva do zalaska, hvaljeno bilo ime Gospodnje.
O. Slava njegova nebesa nadvisuje, hvaljeno bilo ime Gospodnje. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
 Od istoka sunčeva do zalaska, hvaljeno bilo ime Gospodnje.

Antifona uz Veliča
Godina A Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati, aleluja.

Godina B Nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine, nego novo se vino ulijeva u nove mješine..

Godina C Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV   Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo,
svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu
i potomstvu njegovu dovijeka

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča
Godina A Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati, aleluja.

Godina B Nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine, nego novo se vino ulijeva u nove mješine..

Godina C Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj.

PROŠNJE
Pomolimo se Kristu, koji je radost svih što se u njega uzdaju, i recimo mu zajedno:

Pogledaj nas i usliši nas, Gospodine.

Ti si, Kriste, vjerni svjedok, Prvorođenac od mrtvih; ti nas svojom krvlju opra od naših grijeha.
− Daj da se trajno spominjemo dobročinstava tvojih.
Nek svi koje si pozvao da budu blagovjesnici tvog evanđelja
− budu revni i vjerni djelitelji otajstava tvog kraljevstva.
Kralju mironosni, pošalji svoga Duha upraviteljima naroda
− nek se obaziru na siromahe i bijedne.
Budi pomoćnik svih onih koji trpe zbog nacionalne, rasne i staleške diskriminacije, zbog vjere ili svoga jezika:
− daj im postići njihova prava i nek drugi priznaju njihovo dostojanstvo.
Svi koji u tvojoj ljubavi preminuše,
− daj da budu dionici blaženstva s blaženom Djevicom Marijom i svim svetima tvojim.

Oče naš…

MOLITVA
Gospodine, ravnaj tijekom svjetskih zbivanja: da živimo u miru te radosno i slobodno tebi služimo. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljamo Gospodina.
O. Bogu hvala.