Na praznik Velike Gospe, u utorak 15. avgusta, u katedrali Uznesenja Blažene Device Marije, u jutarnjim časovima služena je svečana misa koju je predvodio preč. fra Ilija Alandžak, dekan Beogradskog dekanata, gvardijan samostana sv. Ante i istoimene župe u Beogradu u zajedništvu sa vlč. Mihaelom Sokolom, domaćim župnikom i rektorom Marijanuma kao i sveštenicima iz Beogradske nadbiskupije i Zrenjaninske biskupije.

Prec. fra Ilija je u prigodnoj propovedi govorio o značaju današnjeg praznika koji proslavljamo u Crkvi i poruci koju ona sa sobom nosi, odmah istakavši da sadrži elemente „tradicionalne, tradicionalističke“ poruke. Propovednik je naglasio da se slika Marije često može iskriviti, jer se ona shvata samo kao pobožno stvorenje ili osoba koja je daleko od stvarnosti I koja boravi u nekim nedostižnim visinama. Međutim, važnija slika Marije, kako nam opisuje Sveto Pismo, jeste lik Marije kao ponizne sluškinje Božije, jer kada joj je anđeo Gabrijel najavio da će roditi Sina Božijeg, ona je prihvatila taj misterij i preko nje je ostvarena ekonomija spasenja Božijeg, naglasio je fra Ilija i dodao da je ona majka Isusa i ona koja je donela Isusa na ovaj svet, rodila Sina Božijeg, Bogorodica. „Pored svih ovih slika koje odražavaju Mariju, svakako treba istaći da je i ona verovala u Boga, i da je imala poverenja u svog sina Isusa Hrista, posebno kada je to bilo presudno za njegov zemaljski život. Pored toga što je vernik u Hrista i Boga, ona je majka i učenica Isusa Hrista koja ga nije napustila ni u najtežim trenucima Isusovog ovozemaljskog života “, ​​rekao je fra Ilija.

Pored ovih biblijskih slika Marije, propovednik je istakao da današnja proslava krije i susret, susret čoveka i Boga, a to je susret nas samih sa Bogom, ali kada govorimo o susretu Marije sa Bogom, neizbežno je istaći da se preko Marije dogodio susret žene i zmaja koji želi da joj uzme dete, dakle susret dobra i zla koji je obeležen opasnošću, ali sa druge strane i stalnim prisustvom živoga Boga koji bdi nad svojom decom i štiti ih od zla. „Ako je ljudski život otvoren za Božju intervenciju, kao što je to bilo sa Marijom, onda susret postaje blagoslov koji je prožet radošću i srećom“, rekao je fra Ilija i dodao da kako sv. Pavao kaže da Isusovo uskrsnuće znači da je susret sa smrću pretvorio u život, i to ne bilo kakav, već život večni kome se svi vernici nadaju.

„Susret sa Bogom se dešava u običnoj svakodnevici, u konkretnom životu, a ne u nekoj izmišljenoj stvarnosti. Taj susret nas postepeno menja da budemo bolji ljudi i više Božiji“, rekao je fra Ilija i zaključio poukom da kao Marija u potpunosti pustimo Boga u svoj život kako bi ga on preobrazio, proslavio i posvetio i da i mi  poput Marije koja je dušom i telom uznesena na nebo  ostvarimo to zašto smo stvoreni, a to je večno uživanje sa svim svetima u nebu.

Na kraju svete mise, župnik vlč. Mihael je posebno zahvalio fra Iliji, koji je predvodio svečanost, ali i svima koji su učestvovali u svetoj misi, kao i svima koji su aktivno učestvovali u trodnevnici i u pripremi proslave Velike Gospe.

Svečanost je uveličala muzika hora Ars vocalis.