SREMSKA MITROVICA (TU) – U utorak, 8. marta 2022. godine, u rimokatoličkoj župi Svetog Dimitrija, đakona i mučenika, počele su duhovno-katehetske večeri pod nazivom Obnova hrišćanskog nauka. Veče je počelo sa pobožnošću križnog puta u 17.30 časova i nastavljeno je euharistijskim slavljem koje je služio mons. Eduard Španović, sremskomitrovački župnik. Nakon čitanja Jevanđelja usledila je propoved kojoj tema svake večeri daje pravac. Ove prve večeri mons. Eduard Španović je govorio o osnovama hrišćanstva koje, kako je naglasio, treba tražiti u verovanju.

Šta je vera, kako o njoj najbolje govoriti? Kada je reč o veri i verovanju, najbolji pravac vidim u tri radnje: prihvatiti/verovati, vršiti i koristiti. Prihvatit, odnosno verovati u sve ono što nam Bog otkriva, vršiti zapovesti koje nam Bog daje i koristiti sva sredstva kako bi se spasili.

Možda će se pjaviti pitanje gde se sve to može naći? Bog nam se otkriva i podstiče nas da Ga tražimo, na poseban način u Svetom pismu. Tu možemo naći i Njegove zapovesti. A ni sredstva za Spasenje nisu daleko od nas. To su Sakramenti koji su nam tako bliski, neke od poruka koje je uputio mons. Eduard Španović.

Duhovno-katehetske večeri, koje su počele u prvoj korizmenoj nedelji, kao cilj imaju obnovu hrišćanske doktrine, kako i sam naziv kaže, i učvršćivanje vernika u doktrini da on ne bi ostao na nivou davno naučenih verskih sadržaja. Dalje, njihov cilj je i da podstaknu vernike da žive dublje i svedoče veru.

U sremskomitrovačkoj župi Svetog Dimitrija, đakona i mučenika, ove večeri se organizuju svakih 5 godina.

Izvor: Srijemska Biskupija