Pepelnica ili Čista sreda i Veliki petak jedini su dani u godini kada Crkva propisuje strogi post i nemrs. Tog dana vernik jede samo jedan pun obrok (‘do sita’), jer posti, a takođe ne jede meso, s obzirom da je nemrs. Ostale petke jede redovne obroke, ali se uzdržava od mesa. Više od toga nije zapovedano.

Post, koji je propisan za Pepelnicu i Veliki petak, znači da katolici od 18 do 60 godina starosti (sa izuzetkom bolesnih, teških radnika, trudnica i sl.) smeju samo jednom da jedu tog dana do sita, što ne isključuje druge oblike odricanja (gledanje TV-a, izbegavanje žurki i sl.).

Nemrs, koji je propisan za sve petke u korizmi, znači odricanje od mesa toplokrvnih životinja, a obavezujući je za sve vernike koji su navršili 14 godina. To takođe znači uzimanje svih obroka, ali ne i mesa.

Još nešto o svakom običnom petku. Za naše krajeve petak je nemrs, odnosno ne jede se meso. Ali, ako je neko u takvim okolnostima da mora da jede meso (npr. na terenu, u bolnici itd.) može da jede meso, a umesto toga u petak treba da se odrekne nečeg drugog (pušenja, pića, žurka…) ili da se učini neko dobro delo (obilnije moliti se, čitati Sveto Pismo, obilaziti bolesne, darivati potrebite…) Očigledno je: Crkva traži od svakoga da čini ono što svako može. Ne preteruje, ali nas ne sprečava da preuzmemo inicijativu, odnosno da uradimo više od onoga što se traži.

Petak je takođe značajan dan za pokoru i nemrs. To je dan Hristove muke i smrti, zato vernici ne treba da jedu meso.